Desatero racionálního myšlení Edzarda Ernsta

Po Šarlatánském desateru od předního kritika alternativních terapií tu máme nové, Desatero racionálního myšlení.

1. Nezaměníš popularitu terapie s její účinností nebo bezpečností (společenský apel).
2. Nebudeš předpokládat, že „časem prověřeno“ je náhradou skutečných důkazů (apel na tradici).
3. Nebudeš věřit, že přírodní terapie jsou z podstaty neškodné (apel na přírodu).
4. Nebudeš si myslet, že ten, kdo zpochybňuje tvé tvrzení, musí dokázat, že se mýlíš (obrácení důkazního břemene).
5. Nebudeš předpokládat, že léčba podaná před symptomatickým zlepšením byla nutně příčinou tohoto výsledku (post hoc ergo propter hoc).
6. Nebudeš předpokládat, že něco nemůže být pravda, protože problém neznáš nebo mu nerozumíš (argument z nevědomosti).
7. Nesmíš zkreslovat argumenty svého soupeře, abys ho pak mohl snáze porazit (podsunutý argument).
8. Nebudeš tvrdit, že jen protože ostatní dělají něco špatně, tobě je dovoleno dělat totéž (poukázání na pokrytectví).
9. Nebudeš předpokládat, že je tvůj argument správný, jen protože s tebou souhlasí nějaká autorita, osobnost (dovolávání se autority).
10. Nebudeš útočit na své oponenty místo na jejich argumenty (ad hominem).


A nám nezbývá, než souhlasit. Že?

Zakládající člen podcastu, člen Guerrilla Skepticism on Wikipedia, otec jednoho nového člověka, televizní postprodukce povoláním. A k tomu ho platí i BigPharma a Soros.