Štítek: sekularismus

Humanist Symposium

Humanism in Kenya will be hosting an international event called the „Humanist Symposium“ on November 4th, 2023, focusing on balancing secular values and cultural diversity while respecting religious freedoms.

It’s FREE to attend, but RSVP is required.

Don’t be left out!

Modern Humanism in Africa – Kato Mukasa

For this talk, Kato will be drawing from two of his more recent books: The God Business and the Death of Reason in Africa (2021), and: Modern Humanism, and How to make it work for the People.

He will explore the history of religion in Africa, both traditional religions and those imported by colonists, and the effect that religion has had on the lives and the thinking of people in Uganda and further afield throughout Africa.

Kato will also talk about his view of practical Humanism, how it should not be restricted to conferences and lecture theatres, but be taken to the grassroots where it can be seen in action. Modern Humanism is more concerned with activism and there are several ways through which Humanism can be made more relevant

Kato Mukasa is a Ugandan lawyer; he is the Executive Director of Legal Relief Frontiers LTD, a non governmental organization which provides Legal Relief services to the poor in Uganda. Over the years in his practice as a lawyer he has handled human rights cases which involve supporting LGBTQ rights, abused children, rape victims and victims of land evictions among others. He has espoused these views on local media and has a number of published books, such as „Challenging the myths about homosexuality“.

Kato is also a humanist in a country where only 0.2% of the population identify as non-religious. Having had a keen interest in religion in his early teens, he was eventually expelled from his Catholic high school for refusing to attend mass.

He is the chair of Uganda Humanist Association the oldest Humanist organization in Africa, and a former member of the board of directors of the International Humanist and Ethical Union.

In 2007 he co-founded the Humanist Association for Leadership, Equity and Accountability to promote critical thinking and human rights. Its monthly campus discussions are attended by people of faith and non-believers. It also sponsors students and assists young mothers in acquiring entrepreneurship skills, among other programs. He is the founding director of Pearl Vocational Training College and Pearl Mukasa Memorial High School, schools which provide education to the marginalized urban and rural poor, young mothers and needy students.
Sadly it is perhaps not surprising that views such as these, in a very traditional and religious country, have made him the target of attacks.

Duka u soudu neuspěl

Média napříč českým prostorem přinesla zprávu o tom, že Nejvyšší soud zamítl dovolání Dominika Duky. Arcibiskup se cítil ukřivděně, že si divadelníci mohou hrát, co chtějí, resp. že chtějí hrát (a hrají!) hry kritické ke křesťanské víře. Duka tehdy nenastavil druhou tvář, místo toho se oháněl žalobou, kterou se chtěl domoci omluvy za uvedení provokativních her. Jenže podle rozsudku (a tiskové zprávy Nejvyššího soudu) nešlo o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání.

Pokračovat ve čtení

Zuzana Kříhová: Problematika rovnosti pohlaví v Íránu, islámského a sekulárního feminismu, aktivizace žen

V současném Íránu se diskutuje míra zapojení žen do společenského a politického dění v zemi na mnoha úrovních, i když o otevřené debatě zatím hovořit nelze. To, jak se proměňuje role žen ve společnosti, posilují či oslabují jejich práva, odráží celkovovou atmosféru ve společnosti. Ve sporech o podobu ženských práv krystalizují zárodky budoucího směřování Íránu – ustupuje-li aktuální vedení země přespříliš požadavkům na zrovnoprávnění žen, zvedá se rozhořčená reakce z řad tradicionalistů a konzervatistů, dovolávajících se k ochraně údajně autentických íránských (islámských) hodnot.
V přednášce se proto zaměříme na dosud málo diskutovaný jev, který bychom mohli charakterizovat jako sociální konformismus – tedy společensky výhodný postoj akceptování takového postavení ženy, jež je hlasitě proklamováno v souladu s islámskými a tradičně konzervativními normami, ovšem za tichého přijímání postojů, které jsou s těmito normami přinejmenším v rozporu.
Zuzana Kříhová (*1979) vyučuje na oboru íránistika perštinu a perskou literaturu. Ve své dizertaci se věnovala reflexi přistěhovalectví v dílech íránských autorů žijících v USA. V současnosti se zabývá moderní perskou literaturou a výukou perského jazyka.

© 2023

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑