Prohlášení Skeptické Společnosti Atropos k činnosti Dominka Duky

Jsme hluboce znepokojeni neutuchající snahou bývalého arcibiskupa pražského Dominika Duky ovlivňovat veřejný a politický diskurz v naší zemi. 

Pan Duka se ve svých veřejných vystoupeních a činech dlouhodobě dopouští četných excesů, jeho výroky a postoje podporují netoleranci, rozdělují společnost a jsou vměšováním církve do záležitostí demokratického státu.

Pan Duka opakovaně prokazuje, že lpí na dogmatech a hierarchii moci namísto skutečných křesťanských hodnot lásky, soucitu a odpuštění. Jeho rigidní postoje v otázkách potratů či homosexuality jdou proti proudu skutečného morálního pokroku lidstva.

Obzvláště znepokojivé jsou Dukovy snahy vměšovat se do politiky demokratického státu. Ať už jde o jeho předvolební agitaci ve prospěch konkrétních kandidátů, nebo nejnověji, když v nedávném proslovu na Národní svatováclavské pouti citoval Karla Čapka způsobem, který měl zřetelně za cíl veřejně dehonestovat nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Takové jednání považujeme za nepřijatelný pokus ovlivňovat politiku z pozice duchovní autority v sekulárním státě – jde o nepřijatelné překračování pravomocí církve.

Sekulární stát musí ctít oddělení církve od politiky!

Kardinál Duka opakovaně projevuje netoleranci a pohrdání vůči menšinám. Ať už jsou to jeho výroky o LGBT komunitě, bagatelizace násilí proti pochodům hrdosti, nebo skandální přirovnání ochránců „tradiční rodiny“ k obětem holokaustu. Toto přirovnání považujeme za extrémně necitlivé a urážlivé vůči skutečným obětem totalitních režimů.

Z těchto důvodů se domníváme, že by se měl Dominik Duka vzdát veřejných funkcí a vystupování. Jeho hlas, pod rouškou “boží lásky”, šíří v naší společnosti jen rozkol, nenávist a nepochopení. Česká republika potřebuje morální autority, které budou lidi spojovat, ne rozdělovat. Čeští katolíci potřebují morální autoritu, která je moudrá a empatická.

Kéž najde pan Duka v sobě dostatek pokory, aby uznal, že jeho éra již pominula a nastal čas odejít.