(Nejen) Vánoční přání

Milí přátelé, členové, dámy, pánové i všichni ostatní.

V tomto období různých svátků a tradic bychom vám rádi přáli dostatek zdravého rozumu, odvahu poznávat, i vzájemné porozumění. Ať už slavíte Vánoce, Chanuku, Dongzhi, Šab-e Jáldá, Kwanzaa nebo jiný významný okamžik, přejeme vám klidné a radostné svátky.
Nedávná tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nám připomíná křehkost lidského života, a nutnost spojit se ve snaze porozumět si a podporovat se navzájem.

Ať vás vánoční období inspiruje k respektu k různorodosti názorů a schopnosti nalézat krásu ve společném poznávání světa.
Nechť váš stůl je plný nejen různých dobrot, ale také zajímavých debat a diskuzí.
Ať jsou vaše svátky plné smíchu a radosti!

Prohlášení Skeptické Společnosti Atropos k činnosti Dominka Duky

Jsme hluboce znepokojeni neutuchající snahou bývalého arcibiskupa pražského Dominika Duky ovlivňovat veřejný a politický diskurz v naší zemi. 

Pan Duka se ve svých veřejných vystoupeních a činech dlouhodobě dopouští četných excesů, jeho výroky a postoje podporují netoleranci, rozdělují společnost a jsou vměšováním církve do záležitostí demokratického státu.

Pan Duka opakovaně prokazuje, že lpí na dogmatech a hierarchii moci namísto skutečných křesťanských hodnot lásky, soucitu a odpuštění. Jeho rigidní postoje v otázkách potratů či homosexuality jdou proti proudu skutečného morálního pokroku lidstva.

Obzvláště znepokojivé jsou Dukovy snahy vměšovat se do politiky demokratického státu. Ať už jde o jeho předvolební agitaci ve prospěch konkrétních kandidátů, nebo nejnověji, když v nedávném proslovu na Národní svatováclavské pouti citoval Karla Čapka způsobem, který měl zřetelně za cíl veřejně dehonestovat nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Takové jednání považujeme za nepřijatelný pokus ovlivňovat politiku z pozice duchovní autority v sekulárním státě – jde o nepřijatelné překračování pravomocí církve.

Sekulární stát musí ctít oddělení církve od politiky!

Kardinál Duka opakovaně projevuje netoleranci a pohrdání vůči menšinám. Ať už jsou to jeho výroky o LGBT komunitě, bagatelizace násilí proti pochodům hrdosti, nebo skandální přirovnání ochránců „tradiční rodiny“ k obětem holokaustu. Toto přirovnání považujeme za extrémně necitlivé a urážlivé vůči skutečným obětem totalitních režimů.

Z těchto důvodů se domníváme, že by se měl Dominik Duka vzdát veřejných funkcí a vystupování. Jeho hlas, pod rouškou “boží lásky”, šíří v naší společnosti jen rozkol, nenávist a nepochopení. Česká republika potřebuje morální autority, které budou lidi spojovat, ne rozdělovat. Čeští katolíci potřebují morální autoritu, která je moudrá a empatická.

Kéž najde pan Duka v sobě dostatek pokory, aby uznal, že jeho éra již pominula a nastal čas odejít.

MoSL 5.01 – ESC 2022, Humanisté

V této epizodě vzpomínáme na European Skeptics Congress ve Vídni loni na podzim a na to, jak se tam El léñas ztratila mezi pouličními umělci.

Náš host a kolega Jirka Müller přestavuje svůj projekt Čeští humanisté a vypráví o své zkušenosti na humanistické konferenci v Irsku!


Read More

Elektroakupunktura opět na scéně

Poslední měsíc vychazejí v českých médiích senzační články o nové terapii dětské obrny, kterou praktikuje MUDr. Peter Olšák ve světově proslulé Dětské léčebně Vesna v Janských Lázních. Český rozhlas tak 1. února přišel s titulkem „Český doktor léčí ochrnutí kombinací akupunktury a elektroléčby. O jeho metodu je zájem v zahraničí„. O několik dní později již doktor Olšák sedí ve studiu České televize a hovoří o „své“ metodě elektroakupunktury.

Hned na začátku je nutno podotknout, že z jakéhosi důvodu je akupunktura v České republice od roku 1981 metoda „lege artis“ a její praktici se sdružují v České lékařské akupunkturistické společnosti fungující v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Akupunkturu mohou provádět lékaři, kteří získali specializaci v některém z klinických oborů včetně oboru všeobecného lékařství a absolvovali zvláštní přípravu.
Metoda elektroakupunktury se u pacientů používá více než pět let a u dětí se používá necelé tři roky.

Olšák svou metodu nazval Active ENF, nebo Elektroakupunkturní nervosvalová facilitace. Při ní napíchne pacientovi akupunkturní jehly a poté pomocí přístroje přivede do akupunkturních jehel elektrický proud. To pacienti vnímají jako mravenčení a při větší intenzitě dochází také k viditelným svalovým kontrakcím.
„Proud pomáhá dráhám v těle, které jsou poškozeny, aby lépe fungovaly.“ Myslel tím snad „meridiány“?

Read More

Věštba pro rok 2022

Silvestr, výborná příležitost vyzkoušet naše paranormální schopnosti a jako mnoho jiných skeptiků nahlédnout za oponu času a vyvěštit nám nějakou tu budoucnost. Zaměřili jsme se na příští rok a měli jsme vize jasné jako slunce Nového roku, zcela apolitické a bohužel i bez jakýchkoli znamení, jak to dopadne s pandemií.

Pan Psax se po sérii šamanistických rituálů z astrálních úrovní dozvěděl, že:

  • vznikne Mezinárodní federace skeptických podcastů1
  • Rusko sestřelí další satelit
  • Sisyfos ve spolupráci s dalšími skeptickými subjekty v ČR i na Slovensku začne vydávat skeptický čtvrtletník, Československou verzi Skeptical Inquirer na křídovém papíře.

El Léñas pro tuto příležitost dokonce přenocovala v pyramidě posílenou krystaly čtyř elementů a ve jasnozřivém snu se dozvěděla, že:

  • Jiří Grygar přestane věřit v Boha.
  • NASA konečně přizná, že je Země placatá.
  • Ota Nepilý dostane Nobelovu cenu za chemii.

Za rok si to povíme…

Poznámky:

  1. The ESP, epizoda 250

Skeptic’s Toolbox: Tools for Non-Confrontational Discussions

Skeptic’s Toolbox je sbírka zdrojů a vzdělávacích akcí, kterou vytvořilo Center for Inquiry s cílem poskytnout nástroje a techniky potřebné k ochraně před podvody a k hodnocení platnosti tvrzení pomocí kritického myšlení, skepticismu a vědecké metody.

Street Epistemology je konverzační technika založená na sokratovském dotazování, která pomáhá lidem přemýšlet o důvodech a metodách, které používají k závěru, že jejich hluboce zakořeněná přesvědčení jsou pravdivá. Tato dovednost je nesmírně důležitá k tomu, abychom mohli vést produktivní a nekonfliktní diskuse s přáteli, rodinou nebo diskutovat online.
Anthony Magnabosco v následujícím videu vysvětluje, jak pomocí technik Street Epistemology vést ty, s nimiž hovoříte, k tomu, aby zapojili své schopnosti kritického myšlení a aplikovali je na svá vlastní přesvědčení o světě a pomohli jim posoudit, zda jsou jejich přesvědčení pravdivá, či nikoli.

Read More