(Nejen) Vánoční přání

Milí přátelé, členové, dámy, pánové i všichni ostatní.

V tomto období různých svátků a tradic bychom vám rádi přáli dostatek zdravého rozumu, odvahu poznávat, i vzájemné porozumění. Ať už slavíte Vánoce, Chanuku, Dongzhi, Šab-e Jáldá, Kwanzaa nebo jiný významný okamžik, přejeme vám klidné a radostné svátky.
Nedávná tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nám připomíná křehkost lidského života, a nutnost spojit se ve snaze porozumět si a podporovat se navzájem.

Ať vás vánoční období inspiruje k respektu k různorodosti názorů a schopnosti nalézat krásu ve společném poznávání světa.
Nechť váš stůl je plný nejen různých dobrot, ale také zajímavých debat a diskuzí.
Ať jsou vaše svátky plné smíchu a radosti!

Prohlášení Skeptické Společnosti Atropos k činnosti Dominka Duky

Jsme hluboce znepokojeni neutuchající snahou bývalého arcibiskupa pražského Dominika Duky ovlivňovat veřejný a politický diskurz v naší zemi. 

Pan Duka se ve svých veřejných vystoupeních a činech dlouhodobě dopouští četných excesů, jeho výroky a postoje podporují netoleranci, rozdělují společnost a jsou vměšováním církve do záležitostí demokratického státu.

Pan Duka opakovaně prokazuje, že lpí na dogmatech a hierarchii moci namísto skutečných křesťanských hodnot lásky, soucitu a odpuštění. Jeho rigidní postoje v otázkách potratů či homosexuality jdou proti proudu skutečného morálního pokroku lidstva.

Obzvláště znepokojivé jsou Dukovy snahy vměšovat se do politiky demokratického státu. Ať už jde o jeho předvolební agitaci ve prospěch konkrétních kandidátů, nebo nejnověji, když v nedávném proslovu na Národní svatováclavské pouti citoval Karla Čapka způsobem, který měl zřetelně za cíl veřejně dehonestovat nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Takové jednání považujeme za nepřijatelný pokus ovlivňovat politiku z pozice duchovní autority v sekulárním státě – jde o nepřijatelné překračování pravomocí církve.

Sekulární stát musí ctít oddělení církve od politiky!

Kardinál Duka opakovaně projevuje netoleranci a pohrdání vůči menšinám. Ať už jsou to jeho výroky o LGBT komunitě, bagatelizace násilí proti pochodům hrdosti, nebo skandální přirovnání ochránců „tradiční rodiny“ k obětem holokaustu. Toto přirovnání považujeme za extrémně necitlivé a urážlivé vůči skutečným obětem totalitních režimů.

Z těchto důvodů se domníváme, že by se měl Dominik Duka vzdát veřejných funkcí a vystupování. Jeho hlas, pod rouškou “boží lásky”, šíří v naší společnosti jen rozkol, nenávist a nepochopení. Česká republika potřebuje morální autority, které budou lidi spojovat, ne rozdělovat. Čeští katolíci potřebují morální autoritu, která je moudrá a empatická.

Kéž najde pan Duka v sobě dostatek pokory, aby uznal, že jeho éra již pominula a nastal čas odejít.

Elektroakupunktura opět na scéně

Poslední měsíc vychazejí v českých médiích senzační články o nové terapii dětské obrny, kterou praktikuje MUDr. Peter Olšák ve světově proslulé Dětské léčebně Vesna v Janských Lázních. Český rozhlas tak 1. února přišel s titulkem „Český doktor léčí ochrnutí kombinací akupunktury a elektroléčby. O jeho metodu je zájem v zahraničí„. O několik dní později již doktor Olšák sedí ve studiu České televize a hovoří o „své“ metodě elektroakupunktury.

Hned na začátku je nutno podotknout, že z jakéhosi důvodu je akupunktura v České republice od roku 1981 metoda „lege artis“ a její praktici se sdružují v České lékařské akupunkturistické společnosti fungující v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Akupunkturu mohou provádět lékaři, kteří získali specializaci v některém z klinických oborů včetně oboru všeobecného lékařství a absolvovali zvláštní přípravu.
Metoda elektroakupunktury se u pacientů používá více než pět let a u dětí se používá necelé tři roky.

Olšák svou metodu nazval Active ENF, nebo Elektroakupunkturní nervosvalová facilitace. Při ní napíchne pacientovi akupunkturní jehly a poté pomocí přístroje přivede do akupunkturních jehel elektrický proud. To pacienti vnímají jako mravenčení a při větší intenzitě dochází také k viditelným svalovým kontrakcím.
„Proud pomáhá dráhám v těle, které jsou poškozeny, aby lépe fungovaly.“ Myslel tím snad „meridiány“?

Read More

Stát Tennessee zakázal komiks Maus ve školách kvůli údajné vulgaritě a sexismu

Když v komiksu nakreslíš odhalená ženská prsa, tak tě ani Pulitzerova cena nezachrání. O tom se mohl v nedávné době přesvědčit americký kreslíř Art Spiegelman, autor slavného undergroundového komiksu Maus. Příběh vyprávějící strastiplnou cestu jeho rodičů krvavou druhou světovou válkou se znelíbil státu Tennessee. Kvůli nahotě a vulgaritám se rozhodl desetičlenná školní rada stáhnout knihu z povinné četby na základních a středních školách.

Read More

Věštba pro rok 2022

Silvestr, výborná příležitost vyzkoušet naše paranormální schopnosti a jako mnoho jiných skeptiků nahlédnout za oponu času a vyvěštit nám nějakou tu budoucnost. Zaměřili jsme se na příští rok a měli jsme vize jasné jako slunce Nového roku, zcela apolitické a bohužel i bez jakýchkoli znamení, jak to dopadne s pandemií.

Pan Psax se po sérii šamanistických rituálů z astrálních úrovní dozvěděl, že:

  • vznikne Mezinárodní federace skeptických podcastů1
  • Rusko sestřelí další satelit
  • Sisyfos ve spolupráci s dalšími skeptickými subjekty v ČR i na Slovensku začne vydávat skeptický čtvrtletník, Československou verzi Skeptical Inquirer na křídovém papíře.

El Léñas pro tuto příležitost dokonce přenocovala v pyramidě posílenou krystaly čtyř elementů a ve jasnozřivém snu se dozvěděla, že:

  • Jiří Grygar přestane věřit v Boha.
  • NASA konečně přizná, že je Země placatá.
  • Ota Nepilý dostane Nobelovu cenu za chemii.

Za rok si to povíme…

Poznámky:

  1. The ESP, epizoda 250

Skeptic’s Toolbox: Tools for Non-Confrontational Discussions

Skeptic’s Toolbox je sbírka zdrojů a vzdělávacích akcí, kterou vytvořilo Center for Inquiry s cílem poskytnout nástroje a techniky potřebné k ochraně před podvody a k hodnocení platnosti tvrzení pomocí kritického myšlení, skepticismu a vědecké metody.

Street Epistemology je konverzační technika založená na sokratovském dotazování, která pomáhá lidem přemýšlet o důvodech a metodách, které používají k závěru, že jejich hluboce zakořeněná přesvědčení jsou pravdivá. Tato dovednost je nesmírně důležitá k tomu, abychom mohli vést produktivní a nekonfliktní diskuse s přáteli, rodinou nebo diskutovat online.
Anthony Magnabosco v následujícím videu vysvětluje, jak pomocí technik Street Epistemology vést ty, s nimiž hovoříte, k tomu, aby zapojili své schopnosti kritického myšlení a aplikovali je na svá vlastní přesvědčení o světě a pomohli jim posoudit, zda jsou jejich přesvědčení pravdivá, či nikoli.

Read More

Předání Ceny Jiřího Heřta redakci ČT Hyde Park Civilizace s přednáškou D.Stacha

Ocenění, jehož záměrem je zvýraznit zásluhy laureátů o užívání, šíření a popularizaci metod kritického vědeckého myšlení, jež představuje hráz proti epidemii falešných a lživých zpráv zaplevelujících veřejný prostor předali členové Klubu skeptiků Sisyfos v malém sále Planetária Praha 15. 11. 2021.

Záznam slavnostního prvního předání Ceny Jiřího Heřta redakci České televize Hyde Park Civilizace s výtečnou a vtipnou následnou přednáškou Daniela Stacha nejen o vzniku tohoto pořadu, ve kterém se do dnešního dne objevilo mimojiné i 31 laureátů Nobelovy ceny,
můžete shlédnout ZDE.

Duka u soudu neuspěl

Média napříč českým prostorem přinesla zprávu o tom, že Nejvyšší soud zamítl dovolání Dominika Duky. Arcibiskup se cítil ukřivděně, že si divadelníci mohou hrát, co chtějí, resp. že chtějí hrát (a hrají!) hry kritické ke křesťanské víře. Duka tehdy nenastavil druhou tvář, místo toho se oháněl žalobou, kterou se chtěl domoci omluvy za uvedení provokativních her. Jenže podle rozsudku (a tiskové zprávy Nejvyššího soudu) nešlo o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání.

Read More