Skeptic’s Toolbox: Tools for Non-Confrontational Discussions

Skeptic’s Toolbox je sbírka zdrojů a vzdělávacích akcí, kterou vytvořilo Center for Inquiry s cílem poskytnout nástroje a techniky potřebné k ochraně před podvody a k hodnocení platnosti tvrzení pomocí kritického myšlení, skepticismu a vědecké metody.

Street Epistemology je konverzační technika založená na sokratovském dotazování, která pomáhá lidem přemýšlet o důvodech a metodách, které používají k závěru, že jejich hluboce zakořeněná přesvědčení jsou pravdivá. Tato dovednost je nesmírně důležitá k tomu, abychom mohli vést produktivní a nekonfliktní diskuse s přáteli, rodinou nebo diskutovat online.
Anthony Magnabosco v následujícím videu vysvětluje, jak pomocí technik Street Epistemology vést ty, s nimiž hovoříte, k tomu, aby zapojili své schopnosti kritického myšlení a aplikovali je na svá vlastní přesvědčení o světě a pomohli jim posoudit, zda jsou jejich přesvědčení pravdivá, či nikoli.

Anthony Magnabosco je skeptik a ateista ze San Antonia v Texasu, který od roku 2013 praktikuje a propaguje Street Epistemology. Anthony vedl několik stovek rozhovorů (sledujte na jeho YouTube kanálu) o různých tvrzeních včetně bohů, duchů, karmy, zákona přitažlivosti a různých společenských a politických témat. Anthony poskytl rozhovory v bezpočtu podcastů. Je také zakladatelem a současným výkonným ředitelem nové neziskové organizace Street Epistemology International. Anthony vedl desítky přednášek a seminářů Street Epistemology na konferencích a akcích v různě po světě.

Street Epistemology web

Zakládající člen podcastu, člen Guerrilla Skepticism on Wikipedia, otec jednoho nového člověka, televizní postprodukce povoláním. A k tomu ho platí i BigPharma a Soros.