Prohlášení Skeptické Společnosti Atropos k činnosti Dominka Duky

Jsme hluboce znepokojeni neutuchající snahou bývalého arcibiskupa pražského Dominika Duky ovlivňovat veřejný a politický diskurz v naší zemi. 

Pan Duka se ve svých veřejných vystoupeních a činech dlouhodobě dopouští četných excesů, jeho výroky a postoje podporují netoleranci, rozdělují společnost a jsou vměšováním církve do záležitostí demokratického státu.

Pan Duka opakovaně prokazuje, že lpí na dogmatech a hierarchii moci namísto skutečných křesťanských hodnot lásky, soucitu a odpuštění. Jeho rigidní postoje v otázkách potratů či homosexuality jdou proti proudu skutečného morálního pokroku lidstva.

Obzvláště znepokojivé jsou Dukovy snahy vměšovat se do politiky demokratického státu. Ať už jde o jeho předvolební agitaci ve prospěch konkrétních kandidátů, nebo nejnověji, když v nedávném proslovu na Národní svatováclavské pouti citoval Karla Čapka způsobem, který měl zřetelně za cíl veřejně dehonestovat nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Takové jednání považujeme za nepřijatelný pokus ovlivňovat politiku z pozice duchovní autority v sekulárním státě – jde o nepřijatelné překračování pravomocí církve.

Sekulární stát musí ctít oddělení církve od politiky!

Kardinál Duka opakovaně projevuje netoleranci a pohrdání vůči menšinám. Ať už jsou to jeho výroky o LGBT komunitě, bagatelizace násilí proti pochodům hrdosti, nebo skandální přirovnání ochránců „tradiční rodiny“ k obětem holokaustu. Toto přirovnání považujeme za extrémně necitlivé a urážlivé vůči skutečným obětem totalitních režimů.

Z těchto důvodů se domníváme, že by se měl Dominik Duka vzdát veřejných funkcí a vystupování. Jeho hlas, pod rouškou “boží lásky”, šíří v naší společnosti jen rozkol, nenávist a nepochopení. Česká republika potřebuje morální autority, které budou lidi spojovat, ne rozdělovat. Čeští katolíci potřebují morální autoritu, která je moudrá a empatická.

Kéž najde pan Duka v sobě dostatek pokory, aby uznal, že jeho éra již pominula a nastal čas odejít.

Humanist Symposium

Humanism in Kenya will be hosting an international event called the „Humanist Symposium“ on November 4th, 2023, focusing on balancing secular values and cultural diversity while respecting religious freedoms.

It’s FREE to attend, but RSVP is required.

Don’t be left out!

The Skeptics’ Guide to Vexillology – Dr Tom Williamson

Flags! They’re everywhere, from battlefields to Pride marches to the World Cup. But what secrets and mysteries do flags hold? Why do some people get upset if you say Union Flag instead of Union Jack? Are remainers right when they say they want their star back? Why do the bad guys have such well-designed flags? And just what does it mean to fly at half mast?

Tom Williamson, whose fascination with the subject began with investigating his grandfather’s souvenirs, will attempt to answer these questions and more in this taste of vexillology, the study of flags. Every aspect of this diverse field will be covered, so look forward to history, politics and design. Flags: not just colourful pieces of cloth!

Graduating with a PhD in Systems Biology from the University of Manchester, Tom Williamson has decided to do nothing with it whatsoever and instead spends his days designing tills for some of the UK’s biggest charities. When he’s not doing that, Tom is one half of the Retrospecticus podcast, a show that examines The Simpsons and the events in modern history that surround it.

Outside of that, Tom developed the word salad generator Wisdom of Chopra, a website that was used to win an IgNobel prize!

Hypnóza v zločinu a zločin v hypnóze

Přednáškový cyklus Věda kontra iracionalita Českého klubu skeptiků Sisyfos uvádí:

Hypnóza v zločinu a zločin v hypnóze

Možnost zneužití sugesce či hypnózy k nemorálnímu chování, protispolečenskému jednání, ke zneužití subjektu samotného nebo ke spáchání zločinu, je projednávána v lékařských i právních kruzích od okamžiku, kdy věda začala brát tyto fenomény vážně. U laické veřejnosti tomu bylo pravděpodobně mnohem dříve. Fantazie v tomto směru lze dobře stopovat v tajemných kriminálních zápletkách krásné literatury a nověji i u filmů a seriálů.

Protože hypotetická souvislost hypnózy a trestných činů může být v základě trojí – páchání trestného činu na hypnotizovaném subjektu (subjektech), páchání trestného činu prostřednictvím hypnotizovaného subjektu (subjektů) a odhalení trestného činu za pomoci hypnózy, ve své přednášce se zaměřím na pokusy o experimentální prověření otázky, zda lze hypnózu zneužít proti hypnotickému subjektu, zda lze hypnotický subjekt donutit spáchat čin proti jeho vůli, dále na příklady soudních procesů, při kterých se tato možná podezření ze zneužití sugesce či hypnózy k trestnému činu vyšetřovala, a nakonec též na možnost užití hypnózy v kriminalistice coby vyšetřovací metody.

 

Jakub Kroulík

Hypnotizér Jakub Kroulík je prvotřídním expertem na hypnózu a milovníkem magického umění a módy z viktoriánské éry a začátku dvacátého století v Evropě. Tajemství tohoto umění z pohledu dnešních vědeckých poznatků poodhalil již na více než devadesáti přednáškách po České republice.

Díky svému mnohaletému studiu technik zázračných léčitelů, psychotroniků, exorcistů a spiritistických médií, kteří paranormální jevy prezentují jako své skutečné schopnosti, se stal Jakub Kroulík odborníkem na podvodné provádění paranormálních jevů – racionálním thaumaturgem. Jako nejlepší hypnotizér v oboru je zván coby konzultant k projektům zkoumajícím hranici mezi vědou a magií. Těmi jsou například EXPERIMENT NÁHODA či INVESTIGÁTORI.

Od roku 2013 spolupracuje s Českým klubem skeptiků Sisyfos. V roce 2013 jej tento klub oslovil aby pro něj zajišťoval odborný dohled na tzv. evropskou miliónovou výzvu – „The Sisyphus Prize“ o 1.000.000 Euro. Tuto odměnu vypsal na dobu jednoho roku belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP  ve spolupráci s evropskou skeptickou organizací ECSO. Od roku 2014 se dále aktivně podílí na projektu Paranormální výzva, kde též dohlíží na férovost experimentů, prověřujících tvrzení nadpřirozených schopnosti.

Teacher Competence and the Combat Against Misinformation

Přednáškový cyklus Věda kontra iracionalita Českého klubu skeptiků Sisyfos uvádí:

Teacher Competence and the Combat Against Misinformation

There is an urgent need for improved teacher training worldwide in order to better equip educators and their students with the essential critical thinking skills. This is critical to survive in an interconnected world where viral disinformation and misinformation spreads at an ever-increasing pace. By focusing on teacher competence development, we may facilitate a situation where students are immunized against gullibility, logical fallacies and cognitive biases, and armed with not only significant and necessary fact-checking skills, but also bestowed with a skeptic, yet not cynic, frame of mind. With an evidence-based mindset our students will hopefully be ready to better deal with the very real and urgent dilemmas humanity is currently facing.

 

Philippe Longchamps

Philippe Longchamps is a Canadian educator from Québec who moved to Sweden in 2002. He was named Teacher of the Year in Sweden 2020 and Finalist for the Global Teacher Prize 2021. He is the co-author of two publications, Creativity Thinktank (Sommer & Sommer, 2021) and Transformative Education (Routledge, 2022). He works tirelessly to improve education by spreading his methods of sustainable, integrative and active teaching and learning, as well as to stress the importance of empowering teachers and the youth of the world with adequate critical thinking skills.

“The Swedish Experiment” A Covid strategy unlike any other

Přednáškový cyklus Věda kontra iracionalita Českého klubu skeptiků Sisyfos uvádí:

“The Swedish Experiment” – A Covid strategy unlike any other

Sweden’s approach to the covid pandemic has received scathing criticism from domestic and foreign sources alike. Was it a success or a giant failure? Did the authorities play Russian roulette with the lives of its citizens? Close to three years later we look into what the science has to say and what actually happened.

 

Pontus Böckman

Pontus’ (@Bockmanppontus@theesp.eu) educational background is in finance, but he has always had a great interest in history, sci-fi and popular science. He discovered the skeptics movement in 2010 and soon thereafter became deeply involved in local activism, such as organizing ‘Skeptics in the Pub’ and giving lectures on skepticism in local schools. In 2013 he co-founded and became president of the local south branch of the national Swedish Skeptics Society (“Vetenskap och Folkbildning” or VoF). In 2014 he was appointed to the national board of VoF, and was elected President in 2018.

Since 2017 he is also a board member of the European Council of Skeptical Organisations. He lives in Malmö in the south of Sweden where he runs the local ‘Skeptics in the Pub’ events, occasionally hosting international speakers as well. He has also given several talks at international events and appeared on various other podcasts.

„Trick or Treatment“ by Edzard Ernst and Simon Singh

This month’s work is the 2008 book „Trick or Treatment: The Undeniable Facts About Alternative Medicine“ by Edzard Ernst and Simon Singh. This book is a pillar of skeptical thinking and a must-read for anybody concerned about alt-med.

Trick or Treatment evaluates the scientific evidence for acupuncture, homeopathy, herbal medicine, and chiropractic, and briefly covers 36 other treatments. It finds that the scientific evidence for these alternative treatments is generally lacking. Homeopathy is concluded to be completely ineffective: „It’s nothing but a placebo, despite what homeopaths say“.