Prohlášení Skeptické Společnosti Atropos k činnosti Dominka Duky

Jsme hluboce znepokojeni neutuchající snahou bývalého arcibiskupa pražského Dominika Duky ovlivňovat veřejný a politický diskurz v naší zemi. 

Pan Duka se ve svých veřejných vystoupeních a činech dlouhodobě dopouští četných excesů, jeho výroky a postoje podporují netoleranci, rozdělují společnost a jsou vměšováním církve do záležitostí demokratického státu.

Pan Duka opakovaně prokazuje, že lpí na dogmatech a hierarchii moci namísto skutečných křesťanských hodnot lásky, soucitu a odpuštění. Jeho rigidní postoje v otázkách potratů či homosexuality jdou proti proudu skutečného morálního pokroku lidstva.

Obzvláště znepokojivé jsou Dukovy snahy vměšovat se do politiky demokratického státu. Ať už jde o jeho předvolební agitaci ve prospěch konkrétních kandidátů, nebo nejnověji, když v nedávném proslovu na Národní svatováclavské pouti citoval Karla Čapka způsobem, který měl zřetelně za cíl veřejně dehonestovat nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Takové jednání považujeme za nepřijatelný pokus ovlivňovat politiku z pozice duchovní autority v sekulárním státě – jde o nepřijatelné překračování pravomocí církve.

Sekulární stát musí ctít oddělení církve od politiky!

Kardinál Duka opakovaně projevuje netoleranci a pohrdání vůči menšinám. Ať už jsou to jeho výroky o LGBT komunitě, bagatelizace násilí proti pochodům hrdosti, nebo skandální přirovnání ochránců „tradiční rodiny“ k obětem holokaustu. Toto přirovnání považujeme za extrémně necitlivé a urážlivé vůči skutečným obětem totalitních režimů.

Z těchto důvodů se domníváme, že by se měl Dominik Duka vzdát veřejných funkcí a vystupování. Jeho hlas, pod rouškou “boží lásky”, šíří v naší společnosti jen rozkol, nenávist a nepochopení. Česká republika potřebuje morální autority, které budou lidi spojovat, ne rozdělovat. Čeští katolíci potřebují morální autoritu, která je moudrá a empatická.

Kéž najde pan Duka v sobě dostatek pokory, aby uznal, že jeho éra již pominula a nastal čas odejít.

Humanist Symposium

Humanism in Kenya will be hosting an international event called the „Humanist Symposium“ on November 4th, 2023, focusing on balancing secular values and cultural diversity while respecting religious freedoms.

It’s FREE to attend, but RSVP is required.

Don’t be left out!

Modern Humanism in Africa – Kato Mukasa

For this talk, Kato will be drawing from two of his more recent books: The God Business and the Death of Reason in Africa (2021), and: Modern Humanism, and How to make it work for the People.

He will explore the history of religion in Africa, both traditional religions and those imported by colonists, and the effect that religion has had on the lives and the thinking of people in Uganda and further afield throughout Africa.

Kato will also talk about his view of practical Humanism, how it should not be restricted to conferences and lecture theatres, but be taken to the grassroots where it can be seen in action. Modern Humanism is more concerned with activism and there are several ways through which Humanism can be made more relevant

Kato Mukasa is a Ugandan lawyer; he is the Executive Director of Legal Relief Frontiers LTD, a non governmental organization which provides Legal Relief services to the poor in Uganda. Over the years in his practice as a lawyer he has handled human rights cases which involve supporting LGBTQ rights, abused children, rape victims and victims of land evictions among others. He has espoused these views on local media and has a number of published books, such as „Challenging the myths about homosexuality“.

Kato is also a humanist in a country where only 0.2% of the population identify as non-religious. Having had a keen interest in religion in his early teens, he was eventually expelled from his Catholic high school for refusing to attend mass.

He is the chair of Uganda Humanist Association the oldest Humanist organization in Africa, and a former member of the board of directors of the International Humanist and Ethical Union.

In 2007 he co-founded the Humanist Association for Leadership, Equity and Accountability to promote critical thinking and human rights. Its monthly campus discussions are attended by people of faith and non-believers. It also sponsors students and assists young mothers in acquiring entrepreneurship skills, among other programs. He is the founding director of Pearl Vocational Training College and Pearl Mukasa Memorial High School, schools which provide education to the marginalized urban and rural poor, young mothers and needy students.
Sadly it is perhaps not surprising that views such as these, in a very traditional and religious country, have made him the target of attacks.

Eva Kundtová Klocová: Náboženské rituály a praktiky jako komunikační platforma lidské sociality

Evoluční teorie zabývající se náboženstvím tvrdí, že náboženství pomáhá stabilizaci spolupráce ve skupinách přesahujících rodinné vazby, ochotu dělit se o zdroje s neznámými osobami sdílejícími stejné náboženské představy nebo jinak se projevujícími jako členové stejné náboženské skupiny. Na konkrétních výzkumech náboženských rituálů a praktik budu ilustrovat to, jak náboženství navazuje na mechanismy vyvinuté pro sociální život, skupinovou soudržnost, vnitroskupinovou spolupráci a důvěru.

Eva Kundtová Klocová vystudovala religionistiku na Masarykově univerzitě. V roce 2018 získala titul Ph.D. za dizertační práci věnující se komunikační roli těla v náboženských rituálech. Ve své práci se zaměřuje jak na teoretické přístupy k tématu tělesnosti v náboženském rituálu, tak na empirické výzkumné přístupy zaměřené na specifické rituální tělesné praktiky.

Od roku 2015 má na starosti vedení infrastrukturního pracoviště HUME Lab na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se podílí na podpoře a koordinaci výzkumných projektů v humanitních a sociálních vědách.

The Truth About The Satanic Panic… and how it could happen again – Professor Chris French

Back in the 1980s, alarm spread throughout the world with respect to claims that Satanic abuse was not only real, it was widespread. Fuelled largely by pressure groups and the media, many people came to believe that there was an international network of powerful individuals who regularly engaged in rituals involving Satan worship, human and animal sacrifice, group sex, paedophilia, forced abortions, cannibalism, and so on.

Read More

Zuzana Kříhová: Problematika rovnosti pohlaví v Íránu, islámského a sekulárního feminismu, aktivizace žen

V současném Íránu se diskutuje míra zapojení žen do společenského a politického dění v zemi na mnoha úrovních, i když o otevřené debatě zatím hovořit nelze. To, jak se proměňuje role žen ve společnosti, posilují či oslabují jejich práva, odráží celkovovou atmosféru ve společnosti. Ve sporech o podobu ženských práv krystalizují zárodky budoucího směřování Íránu – ustupuje-li aktuální vedení země přespříliš požadavkům na zrovnoprávnění žen, zvedá se rozhořčená reakce z řad tradicionalistů a konzervatistů, dovolávajících se k ochraně údajně autentických íránských (islámských) hodnot.
V přednášce se proto zaměříme na dosud málo diskutovaný jev, který bychom mohli charakterizovat jako sociální konformismus – tedy společensky výhodný postoj akceptování takového postavení ženy, jež je hlasitě proklamováno v souladu s islámskými a tradičně konzervativními normami, ovšem za tichého přijímání postojů, které jsou s těmito normami přinejmenším v rozporu.
Zuzana Kříhová (*1979) vyučuje na oboru íránistika perštinu a perskou literaturu. Ve své dizertaci se věnovala reflexi přistěhovalectví v dílech íránských autorů žijících v USA. V současnosti se zabývá moderní perskou literaturou a výukou perského jazyka.