Vladimír Kusbach: Skládání střípků z variského orogenu – Náměšťský granulitový masiv

Geologie je často velmi zábavná detektivní hra. Nad dávnými událostmi se přehnala moře času a očitých svědků je pomálu. Pro zjištění stavů minulých vstupuje na scénu hrdina – geolog – vybaven nejenom kladívkem a kompasem, ale i elektronovým mikroskopem nebo hmotovým spektroskopem. Přednáška by měla ukázat současnou multidisciplinaritu geologie a v hrubých rysech seznámit posluchače s aktuálním poznáním vývoje variského orogenu na konci prvohor na území České Republiky.

Vladimír Kolář Kusbach (*1981) působí od roku 2011 jako vědecký pracovník na Oddělení geodynamiky, kde se věnuje především deformaci a reologickému chování horninových komplexů spodní kontinentální kůry a deformaci hornin obecně. Magisterské (2002-2007) studium absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, doktorské (2007-2011) pak kombinovaně opět na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na Université de Strasbourg – Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre. Zaměřuje se na mikrostrukturní studie, které jsou důležitým nástrojem pro dešifrování reologie hornih a procesů segregace taveniny.

Hlavními tématy výzkumu jsou zejména: a) strukturní studie orogenních pásů, b) interakce kůry a pláště a tektonické procesy ve velkém měřítku, c) mikrostruktury, textury, deformační mechanismy a reologie deformovaných hornin.

Invazní druhy okolo nás V. – 2. část

Webinář on-line, navazující volně na předchozí setkání a semináře , materiály i pro začátečníky a nové mapovatele, řešitele projektů či výzkumných a odborných prací aj.
Přihlášky do programu i k účasti prosím na armillaria@seznam.cz – tvoříme jej společně, vzájemně užitečně a prospěšně pro své dovednosti i pro přírodu.

Přístup on-line je tento: https://meet.google.com/cda-xbjr-day
(14- 17 hod., možná skončíme později, dle vstupů do programu a účasti, akce bude pro další zájemce zaznamenána)
Akce je realizována s podporou MŽP, Lesů ČR a Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, v rámci pogramu Ochrana biodiverzity Českého svazu ochránců přírody, který v letošním roce podpořily i Billa, NET4GAS a nadační fond Veolia.

Ptačí hodinka – Sčítání ptáků na krmítku

Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností, více v sekci (jak se zapojit).

Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích.

Global Big Day 2021

Jak nás informuje český ornitologický Klub300, 8. května proběhne další ročník akce Global Big Day, pořádaný Cornellovou univerzitou prostřednictvím jejich aplikace a webu eBird. Cílem této akce je zaznamenat co nejvíce druhů ptáků během jednoho kalendářního dne. Můžete pozorovat celých 24 hodin, ale i několik minut se počítá.

V loňském roce se podařilo pozorovat během 24 hodin na území České republiky 210 druhů a odeslat 350 kompletních seznamů. Zároveň padl dosavadní rekord v počtu pozorovaných druhů jednou výpravou a to 161 druhů. Česká republika se umístila světově na 39. místě a 5. místě v rámci Evropy. Dohromady se na celém světě účastnilo více než 50 000 lidí ze 175 zemí světa, kteří odeslali do databáze přes 120 000 seznamů, které obsahovaly záznamy o výskytu 6538 druhů ptáků. Všechna pozorování odeslaná do databáze slouží například k animaci ročního výskytu druhů: https://ebird.org/science/status-and-trends/wlwwar.

Forma pozorování je čistě na vás – můžete se přesouvat autem, na kole či pěšky. Zajímavou možností je i tzv. „big sit„, kdy pozorujete ptáky z jediného místa bez jakýchkoliv přesunů. Je až překvapivé, kolik druhů se dá zaznamenat i tímto způsobem.